Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku klejów

08.11.2013 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: ŚWIAT

Niemiecka firma badawcza Ceresana przewiduje, że obroty na światowym rynku klejów w 2019 r. zbliżą się do poziomu 50 mld USD, głównie dzięki szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na największych rynkach wschodzących, a więc w Chinach, Indiach, Rosji i Brazylii. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku ma wynieść w prognozowanym okresie 2,9 proc., czyli powinien być wyższy niż w poprzednim okresie 8-letnim.

Zasadniczą część globalnego popytu na kleje w dalszym ciągu będzie tworzyć budownictwo, ale rosnące znaczenie mają mieć inne sektory, w których te wyroby znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie.

Chodzi m.in. o energetykę (np. do mocowania łopat wirników w turbinach wiatrowych), ale także przemysł drzewny i meblarski, skórzany i obuwniczy, wytwórczość tkanin technicznych, artykułów sportowych, zabawek, opakowań, przemysł lotniczy, elektroniczny, motoryzacyjny, czy elektromaszynowy, gdzie nowoczesne kleje wykorzystywane są do łączenia różnych materiałów i części w sposób skuteczniejszy niż choćby tradycyjne nity.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość