Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku jogurtów

23.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Do 2020 r. wartość rynku jogurtów pitnych osiągnie w skali globalnej przekroczy barierę 40 mld USD wobec 27,7 mld USD obecnie. Według ocen firmy analitycznej Technavia, będzie to oznaczało, że średnie roczne tempo wzrostu tego rynku w omawianym okresie wyniesie 7-8 proc.

Najwyższą dynamikę sprzedaży jogurtów osiągnie w regionie Azji i Pacyfiku. Dzięki temu udział państw tej części świata w globalnym rynku wzrośnie z 39 proc. w 2015 r. do 45 proc. w 2020 r.

W Europie tempo wzrostu popytu na jogurty sięgnie 5 proc., a w Ameryce Płn. – będzie najniższe – 2,1 proc. średnio rocznie.

Jeśli chodzi o poszczególne rodzaje omawianych wyrobów, to zdecydowanie najszybciej w prognozowanym okresie będzie zwiększać się sprzedaż jogurtów mrożonych. Roczne tempo wzrostu ma wynieść kilkanaście procent.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość