Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku foteli samochodowych

22.08.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 5 lat skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) światowego rynku foteli samochodowych wyniesie 4 proc. W efekcie, wartość tego rynku w 2017 r. osiągnie 66 mld USD.

Wpływ na sytuację na rynku foteli samochodowych będzie miało wiele czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: ceny podstawowych surowców (od metali po żywice i poliuretany), dostępność źródeł energii i komponentów, kusy walut, regulacje rządowe dotyczące produkcji omawianych wyrobów, względy bezpieczeństwa oraz zmiany preferencji i gustów nabywców samochodów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość