Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku farmaceutycznego

28.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszej prognozy IMS Health, w 2017 r. wydatki w skali świata na zakup leków wyniosą ok. 1,2 bln USD. Oznaczałoby to wzrost o 205-235 mln USD w stosunku do obecnej wartości globalnego rynku. W takiej sytuacji skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2013-17 wahałby się w granicach 3-6 proc. Zwyżkę w podobnej skali (o 234 mld USD) odnotowano w ostatnich 5 latach.

Zdecydowanie najwięcej w 2017 r. będzie się wydawać na leki antyrakowe (prawie 80 mld USD). Na drugim miejscu znajdą się farmaceutyki antycukrzycowe (37 mld USD), a na kolejnych – środki przeciwbólowe (35 mld USD) i lekarstwa na astmę.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość