Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku domieszek do betonu

24.10.2013 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: ŚWIAT

Do 2017 r. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) globalnego rynku domieszek do betonu wyniesie prawie 10 proc. Będzie to oznaczało zwyżkę wartości sprzedaży tergo wyrobu z 9,4 mld USD w 2012 r. do 15,1 mld USD w 2017 r.

Do osiągnięcia aż tak wysokiej dynamiki ma przyczynić się spodziewana poprawa w budownictwie w krajach rozwijających się, wzrost zapotrzebowania na budynki, drogi, mosty, tunele, zbiorniki retencyjne, a także konieczność redukcji zużycia wody oraz skrócenia terminów budowy.

Wśród największych światowych firm zajmujących się produkcją domieszek do betonu można wymienić: BASF (Niemcy), CICO Technologies Ltd (Indie), Dow Chemical Company (USA) i LanYa Concrete Admixtures Co. Ltd(Chiny),

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość