Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego lotniczego transportu towarowego

02.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszego raportu Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF) przewozy towarów drogą lotniczą w skali świata do 2050 r. będą rosły zdecydowanie szybciej aniżeli transport ładunków w ruchu drogowym czy kolejowym.

Przewozy lotnicze w prognozowanym okresie powiększą się prawie 5-krotnie do poziomu 1111 mld tonokilometrów, podczas gdy wolumen transportu ładunków drogami wzrośnie 3,5-krotnie, a kolejowego – 3,3 razy.

Jednak głównym sposobem przemieszczania towarów w handlu międzynarodowym pozostanie transport morski. Przypadnie na niego ponad 80 proc. w światowych obrotów ocenianych na 307615 mld tonokilometrów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość