Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla europejskiego rynku kauczuku SBR

11.09.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: UE

W 2014 r. wartość europejskiego rynku kauczuku styrenowo-butadienowego (SBR) wyniosła 2361,5 mln USD, a w ciągu najbliższych 5 lat powinna zwiększać się w średnim rocznym tempie ok. 1,1 proc., by w 2019 r. osiągnąć poziom 2,5 mld USD.

>Udział kontynentu europejskiego w globalnym rynku kauczuku SBR szacuje się na 18 proc. Zdecydowanie największa część (44 proc.) globalnej sprzedaży tego produktu przypada na Azję.

Do grupy największych uczestników tego rynku zaliczają się: Lanxess AG, Styron Europe GmbH, Synthos S.A. i Versalis International.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość