Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Produkty rolne wciąż podstawą brazylijskiego eksportu

29.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BRAZYLIA

Wprawdzie w 2015 r. wartość wywozu artykułów rolnych z Brazylii zmniejszyła się o 8,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (do poziomu odpowiadającego 88,2 mld USD), jednak udział tych artykułów w bilansie handlowym tego kraju wzrósł do rekordowego poziomu 46,2 proc. wobec 43 proc. rok wcześniej.

Według Ministerstwa Rolnictwa Brazylii, dodatnie saldo obrotów artykułami rolnymi w ub.r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku o 6,2 proc.: z 80,1 mln USD do 75,1 mln USD.

Do największych pozycji w brazylijskim eksporcie towarów pochodzenia rolniczego należały: soja (54,3 mln ton), kukurydza (28,9 mln ton), celuloza (11,9 mln ton) i kawa (2 mln ton).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość