Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Produkcja zbóż w Chinach rośnie nieprzerwanie od 10 lat

18.06.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: CHINY

W br. Chiny znów spodziewają się rekordowych zbiorów zbóż. Według ministra rolnictwa tego kraju, ich produkcja w 2013 r. wyniosła prawie 602 mln ton, o 2,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Był to już 10. Kolejny rok wzrostu produkcji zbóż w ChRL.

Wolumen importu zbóż w 2013 r. wyniosła 14 mln ton, stanowiła więc zaledwie 2,5 proc. produkcji krajowej. W ten sposób stopień samowystarczalności Chin w tej dziedzinie wzrósł do 97,5 proc.

Do wzrostu zbiorów zbóż w Chinach w pierwszej kolejności przyczyniło się zwiększenie areału zasiewu pszenicy. Zwyżkę produkcji odnotowano we wszystkich 11 głównych prowincjach i regionach autonomicznych, w których uprawia się zboża.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość