Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Produkcja tektury opakowaniowej w Rosji

23.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: OPAKOWANIOWA | Kraj: ROSJA

W 2014 r. w Rosji wyprodukowano 230,4 tys. ton tektury przeznaczonej na opakowania dóbr konsumpcyjnych. Stanowiło to niecałe 8 proc. całego wolumenu produkcji tektury (ponad 3 mln ton). W stosunku do 2011 r. oznaczało to wzrost o 16,6 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość