Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Produkcja mięsa drobiowego w Wielkiej Brytanii

18.03.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

W ciągu ostatnich 20 lat wolumen produkcji mięsa drobiowego wzrosła o 35 proc., dochodząc do poziomu 1,4 mln ton w 2013 r. Udział tego rodzaju mięsa w całej krajowej produkcji mięsa przekracza obecnie 40 proc. Poziom samowystarczalności Wielkiej Brytanii w dostawach mięsa drobiowego przekracza 80 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość