Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Problemy brytyjskiej branży odzieżowej

29.03.2011 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Liczona w cenach producentów wartość brytyjskiego rynku odzieży w 2010 r. wyniosła 13,6 mld GBP. Oznaczało to wzrost o 0,6 proc, w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o 9,2 proc. - w zestawieniu z 2006 r. Cały ten przyrost wynikał ze zwiększonego importu, głownie z Chin.

Brytyjscy producenci, począwszy od 2007 r., notują stały spadek sprzedaży. Wielu z nich zmusza to do przenoszenia produkcji do krajów o znacząco niższych kosztach robocizny. W ostatnim czasie dodatkowym poważnym problemem dla brytyjskich wytwórców odzieży są rosnące ceny surowców, zwłaszcza bawełny, oraz podwyżka VAT aż o 2,5 proc. (z 17,5 do 20 proc.) od początku br. Niekorzystnie na sytuację branży wpływa także brak wyraźnej poprawy koniunktury w gospodarce tego kraju. W ostatnim kwartale 2010 r. brytyjski  PKB zmniejszył się o 0,6 proc.

Wartość polskiego eksportu odzieży w 2010 r. wyniosła 61,4 mln euro i była o 7,5 proc. niższa aniżeli rok wcześniej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość