Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Poprawa na rynku zewnętrznych dysków twardych

13.05.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ELEKTRONICZNA | Kraj: ŚWIAT

W 2013 r. sprzedaż zewnętrznych dysków twardych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie wzrosła w zestawieniu z rokiem poprzednim o 9,8 proc. i wyniosła 23,6 mln szt. Tak dobry wynik (najlepszy od 2010 r.) to zasługa przede wszystkim wysokiej sprzedaży twardych dysków przenośnych.

Według ocen firmy Futuresource Consulting, w 2013 r. stanowiły one już 82 proc. całego rynku twardych dysków zewnętrznych wobec 75 proc. rok wcześniej.>

W regionie Europa, Afryka i Bliski Wschód dominującą pozycję utrzymują (a nawet ją umacniają) trzy firmy: Western Digital, Toshiba i Seagate. Ich łączny udział w całkowitej sprzedaży omawianych wyrobów wzrósł z 72 proc. w 2012 r. do 80 proc. w 2013 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość