Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Poprawa na amerykańskim rynku stolarki otworowej

03.01.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: USA

Sprzedaż okien i drzwi na rynku USA będzie rosła średnio rocznie o 6,6 proc. i w 2014 r. dojdzie do 31,2 mld USD – prognozuje amerykańska instytucja Freedonia Group Inc. Będzie więc to tendencja odwrotna do obserwowanej w latach 2004-2009, kiedy to popyt na omawiane wyroby na rynku Stanów Zjednoczonych spadał rocznie średnio o 4,3 proc., w wyniku kryzysu na tamtejszym rynku nieruchomości.

W prognozowanym okresie najszybciej (o ponad 10 proc. rocznie) będzie wzrastał popyt na okna i drzwi z tworzyw sztucznych. W 2014. sprzedaż tego rodzaju stolarki otworowej wyniesie w USA 7,4 mld USD. Tempo wzrostu sprzedaży drzwi i okien z drewna będzie znacznie niższe (7,2 proc.), jednak wartość tego segmentu rynku będzie większa (10,9 mld USD). Mimo jeszcze niższej dynamiki (4,3 proc. średnio rocznie w latach 2009-2014) największym segmentem amerykańskiego rynku stolarki otworowej pozostaną drzwi i okna z metali. W 2014 r. wartość sprzedaży tego rodzaju wyrobów osiągnie poziom prawie 13 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość