Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Pogorszenie ocen rosyjskiego rynku samochodów

20.03.2014 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ROSJA

Prezes ОАО АвтоВАЗ ocenia, że w przypadku urzeczywistnienia się pesymistycznego scenariusza, rosyjski rynek motoryzacyjny w 2014 r. może zmniejszyć się nawet o 20 proc. W najlepszym natomiast razie pozostanie na takim samym poziomie jak w ub.r.

Z kolei wiceminister rosyjskiego ministerstwa przemysłu i handlu przewiduje, że sprzedaż samochodów w tym kraju w br. spadnie o 2,8-6,5 proc. i wyniesie od 2,72 mln szt. do 2,89 mln szt. W2013 r. sięgnęła ona 2,91 mln szt.

Tendencja spadkowa zaczęła się już w marcu 2013 r. i została przerwana tylko raz (w grudniu ub.r. odnotowano wzrost o 4 proc.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość