Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Plany zwiększenia produkcji mleka w Kazachstanie

10.09.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KAZACHSTAN

Ministerstwo Rolnictwa Kazachstanu ogłosiło zamiar zwiększenia producji mleka w tym kraju do 2020 r. o 35 proc. w stosunku do 2012 r. W ub.r. wyniosła ona 4,8 mln ton, a za 7 lat powinna sięgnąć 6,5 mln ton. Przyrost produkcji miałby być więc nieco większy od obecnego importu tego surowca, szacowanego na ok. 1,5 mln ton rocznie.

Według założeń rządowych, do 202O r. w Kazachstanie pojawi się 20 wielkich farm z 1 tys.-1,2 tys. krów mlecznych każda i aż 2 tys. średniej gospodarstw hodowlanych z 24-200 krowami. Państwo ma sfinansować 1/3 kosztów tworzenia każdej z takich farm. Plany przewidują także zintensyfikowanie prac nad poprawą wartości genetycznej bydła.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość