Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Płace minimalne w UE

16.05.2011 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: UE

Spośród 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej aż w 20 istnieje prawny obowiązek ustalania płacy minimalnej. Do wyjątków w tym względzie należą: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja i Włochy. W styczniu 2011 r. rozpiętość w wysokości płacy minimalnej między krajami o najwyższej i najniższej stawce była jak 1:14. Najwyższą miesięczną płacę minimalną miał Luksemburg – 1758 euro, a najniższą: Bułgaria – 123 euro.

Do pierwszej grupy państw, z miesięczną płacą minimalną powyżej 1000 euro, należą: Luksemburg – 1758 euro, Irlandia – 1462 euro, Holandia – 1424 euro, Belgia – 1415 euro, Francja – 1365 euro, i Wielka Brytania – 1139 euro.

Drugą grupę, z miesięcznymi płacami minimalnymi między 500 a 1000 euro, tworzą: Grecja – 863 euro, Hiszpania – 748 euro, Słowenia – 748 euro, Malta – 685 euro i Portugalia – 566 euro.

Wreszcie do trzeciej grupy państw, z miesięcznymi płacami minimalnymi poniżej 500 euro, zaliczają się: Polska – 349 euro, Czechy – 319 euro, Słowacja – 317 euro, Łotwa – 282 euro, Węgry – 281 euro, Estonia – 278 euro, Litwa – 232 euro, Rumunia – 157 euro i Bułgaria – 123 euro.

We wszystkich wymienionych krajach płaca minimalna stanowi 30-50 proc. średniej płacy miesięcznej brutto w przemyśle, budownictwie i usługach.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość