Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Perspektywy światowego rynku tkanin z kordu oponowego

01.09.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: ŚWIAT

Wartość sprzedaży tkanin z kordu oponowego w skali globalnej wynosi ok. 4,2 mld USD, natomiast w 2023 r. powinna osiągnąć poziom prawie 6,3 mld USD. Oznaczałoby to, że w tym okresie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku wyniesie 4,8 proc.

Ponad 20 proc. światowej sprzedaży omawianych wyrobów przypada na Chiny. Z kolei łączny udział tego kraju, a także Japonii i Indii na szybko rozwijającym się rynku azjatyckim sięga 75 proc. Liderem rynku amerykańskiego są Stany Zjednoczone, a europejskiego – Niemcy.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość