Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Perspektywy chińskiego rynku farmaceutyków

08.08.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: CHINY

Chiny mają drugi na świecie – po USA – rynek wyrobów farmaceutycznych. Jego wartość w 2015 r. szacowano na 108 mld USD. Do 2020 r. powinna ona zwiększyć się do 167 mld USD, co oznaczałoby, że skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) w omawianym okresie wyniesie 9,1 proc.

Wydatki na zakup farmaceutyków w Chinach stanowią obecnie 17 proc. ogólnej kwoty przeznaczanej w tym kraju na ochronę zdrowia. Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec tego kraju na kupno leków wydaje 78 USD rocznie.

W 2015 r. publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w ChRL wyniosły 640 mld USD, a do 2020 r. powinny one zwiększyć się niemal dwukrotnie, osiągając poziom prawie 1,1 bln USD.

Prawie 65 proc. wartości chińskiego rynku farmaceutyków stanowi sprzedaż leków generycznych. Już w 2018 r. kraj ten wyprzedzi USA i stanie się największym na świecie rynkiem na ten rodzaj leków. Wydatki na ich zakup przekroczą wtedy 80 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość