Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niewielki wzrost produkcji papieru w Niemczech

28.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: NIEMCY

W 2014 r. produkcja papieru u naszych zachodnich sąsiadów zwiększyła się 0,6 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniosła 22,5 mln ton. Według Niemieckiego Związku Fabryk Papieru (Verband Deutscher Papierfabriken - VDP), na tę tendencję złożył się z jednej strony dalszy spadek produkcji papieru graficznego, a z drugiej – zwyżka wytwórczości papieru opakowaniowego, papierów higienicznych i specjalnych.

Obroty sektora, po spadku o 2,3 proc. w 2013 r. – w roku następnym wzrosły o 0,3 proc., do 14,3 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość