Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niepewność na światowym rynku kawy

04.05.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu roku (marzec 2015 - marzec 2016 r.) publikowana przez Międzynarodową Organizację Kawy (ICO) wskaźnikowa cena tego surowca spadła o prawie 10 proc. Jednak w pierwszym kwartale br. tendencja zniżkowa uległa odwróceniu. Wspomniana cena w okresie styczeń-marzec 2016 r. podskoczyła już o 6,3 proc., do poziomu 118 c/lb.

Wpłynęły na to obawy o wielkość tegorocznej światowej produkcji tej używki. Chodzi zwłaszcza o gatunek robusta, produkowany m.in. w Brazylii i Wietnamie, gdzie na plantacjach w obecnym sezonie panują niekorzystne warunki klimatyczne. W związku z tym przewiduje się, że w sezonie 2015/16 deficyt kawy w skali świata może sięgnąć 4,8 mln worków, a w kampanii 2016/17 – 4 mln worków.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość