Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki rynek wyrobów skórzanych

29.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: SKÓRZANO-OBUWNICZA | Kraj: NIEMCY

Wytwórstwem wyrobów skórzanych w Niemczech zajmuje się ponad 100 przedsiębiorstw zatrudniających łącznie blisko 3,5 tys. pracowników. W 2014 r. wartość produkcji tych artykułów wyniosła 507,5 mln euro i była o 0,8 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Pod względem wielkości produkcji Niemcy ustępują w Europie tylko Włochom i Hiszpanii.

Liczona w cenach detalicznych wartość sprzedaży wyrobów skórzanych w Niemczech jest wielokrotnie większa od krajowej produkcji. Według niemieckiego stowarzyszenia producentów wyrobów skórzanych (Verband der Deutschen Lederindustrie e. V. (VDL)), w 2014 r. wyniosła ona 2,4 mld euro.

Najważniejszym kanałem dystrybucji omawianych wyrobów są sklepy specjalistyczne. Przypada na nie ponad 30 proc. sprzedaży. Na drugim miejscu znajdują się butiki odzieżą, z udziałem 13,5 proc., na trzecim – supermarkety – 12,4 proc, na czwartym – domy towarowe – 11,9 proc. na piątym – sklepy obuwnicze – 9,3 proc., na szóstym – sprzedaż internetowa – 7,1 proc. i na ósmym – pozostałe rodzaje sklepów – 12,9 proc.

Niemcy są dużym eksporterem wyrobów skórzanych. W 2014 r. wartość tego wywozu wyniosła ponad 1,4 mld euro, z czego na Austrię przypadło 150 mln euro, na Francję – 140 mln euro i na Polskę – 100 mln euro.

Jeszcze większą wartość osiąga import wyrobów skórzanych do Niemiec. W 2014 r. sięgnął on 2,8 mld euro. Zdecydowanie największy udział (ponad 55 proc.) mają Chiny, wyprzedzając Włochy (11,7 proc.), Indie (7,1 proc.), Francję (6,0 proc.), i Wietnam (5,7 proc.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość