Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki rynek technologii medycznych

24.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: NOWYCH TECHNOLOGII | Kraj: NIEMCY

Według niemieckiego Stowarzyszenia Technologii Medycznych (Bundesverband Medizintechnologie –BVMed), łączne obroty przedsiębiorstw zaliczanych do tego sektora, zatrudniających powyżej 20 osób, przekraczają 25 mld euro rocznie.

Znaczna część (z reguły jest to 60-65 proc.) ich produkcji trafia na eksport. Przykładowo, w pierwszych 3 kwartałach 2015 r. wartość tego wywozu przekroczyła 16 mld euro i była aż o 11,3 proc. większa niż w tym samym poprzedniego roku. Głównym kierunkiem tego eksportu są Stany Zjednoczone. Najszybciej natomiast rozwija się niemiecki wywóz do Chin.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość