Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki rynek mebli

12.07.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: NIEMCY

W 2015 r. wartość sprzedaży mebli na rynku niemieckim wzrosła o 1,5 proc. osiągając poziom 25,9 mld euro. Tempo wzrostu było wyższe niż rok wcześniej, kiedy to nie przekroczyło 1 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość