Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki rynek klejów

02.12.2013 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: NIEMCY

Wartość produkcji sprzedanej niemieckich producentów klejów w 2012 r. wyniosła 3,4 mld euro i była o 3 proc. większa niż w roku poprzednim. Według organizacji branżowej IVK, udział tego kraju w światowym rynku klejów przekroczył 16 proc., a europejskim – aż 36 proc.

Jeszcze szybciej niż sprzedaż na rynku krajowym rósł w ub.r. eksport niemieckich klejów. Wartość zagranicznej sprzedaży tych wyrobów zwiększyła się bowiem o 5,2 proc. osiągając poziom 1,4 mld euro.<

Pod względem wolumenu produkcja klejów w Niemczech w 2012 r. zbliżyła się do 1,4 mln ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość