Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki przemysł samochodowy przenosi się za granicę

09.12.2014 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: NIEMCY

W ub.r. niemieckie firmy motoryzacyjne wyprodukowały za granicą 8,6 mln samochodów. W stosunku do 2000 r. oznaczało to wzrost o 133,7 proc., (czyli o 6,7 proc. przeciętnie każdego roku), a w zestawieniu z 1995 r. – zwyżkę aż 4-krotną.

W tym samym czasie tempo wzrostu produkcji samochodów przez niemieckich wytwórców w we własnym kraju było o wiele niższe. W 2013 r. liczba samochodów, które zjechały z taśm montażowych w Niemczech była tylko o 6,1 proc. większa aniżeli w 2000 r. (roczny wzrost sięgał więc zaledwie 0,5 proc.). W porównaniu z 1995 r. krajowa produkcja podskoczyła w ub.r. o 25 proc. W całym tym okresie liczba samochodów wytworzonych w kraju wynosiła 5,3 mln szt. średnio rocznie. Była więc wyraźnie mniejsza od zagranicznej produkcji firm niemieckich.

Ta różnica zaczęła się powiększać od 2010 r., kiedy to po raz pierwszy Niemcy wyprodukowali więcej samochodów za granicą niż w kraju. W 2013 r. wyniosła ona już prawie 59 proc.

Od początku obecnej dekady szybko rosną niemieckie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacyjnym. Obecnie szacuje się, że ok. 40 proc. wartości wszystkich BIZ niemieckich sektorów produkcyjnych stanowią inwestycje przemysłu motoryzacyjnego.

Najważniejszym kierunkiem zagranicznej ekspansji są Chiny. W 2013 r. niemieckie firmy motoryzacyjne wytworzyły w tym kraju prawie 3,5 mln samochodów wobec 430 tys. w 2005 r. Roczny wzrost wyniósł więc blisko 30 proc.

Na drugim miejscu jest Hiszpania, w której niemieccy producenci wytworzyli 720 tys. samochodów, a na kolejnych: Brazylia, USA, Czechy i Meksyk. Niemiecka produkcja w każdym z tych państw przekroczyła w ub.r. 500 tys. samochodów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość