Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecki przemysł farmaceutyczny

02.08.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: NIEMCY

W Niemczech funkcjonuje ponad 800 firm farmaceutycznych. Zdecydowana większość z nich (blisko 80 proc.) to przedsiębiorstwa małe, zatrudniające poniżej 100 pracowników, a tylko 6 proc. ma personel większy niż 500 osób.

W całym sektorze pracuje 110 tys. pracowników, a wartość wytworzonej przez nich produkcji w 2015 r. Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Farmaceutycznego (Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.) szacowało na ok. 31,5 mld euro (wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Na eksport trafia ok. 60 proc. krajowej produkcji.

Zeszłoroczne nakłady na badania i rozwój w niemieckim przemyśle farmaceutycznym wyniosły 6 mld euro.

Do największych firm tego sektora w Niemczech zaliczają się: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,, Abbott GmbH & Co. KG, Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH, Schering AG i Roche Deutschland Holding GmbH.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość