Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Niemiecka branża drzewna

06.07.2012 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: NIEMCY

W 2011 r. wartość sprzedaży niemieckiej branży drzewnej wyniosła 32,8 mld euro i była o 7,8 proc. większa niż w roku poprzednim. Największym segmentem tego przemysłu jest meblarstwo. W ubr. wartośś produktów wytworzonych przez niemiecki przemysł mablarski powiększyła się zestawieniu z rokiem poprzednim o 6,4 proc. i wyniosła 16,8 mkd euro.

Produkcja sprzedana mebli tapicerowanych, do jadalni i sypialni wzrosła w analizowanym okresie o 3,7 proc., a mebli kuchennych – o 5,9 proc. W 2012 r. spodziewany jest wzrost ogólnej sprzedazy mebli o 2-3 proc. W ten sposób zostałby osiągnięty poziom z 2008 r.

Według niemieckiej federacji przemysłu drzewnego (HDH), sprzedaż krajowa produktów drzewnych powiększyła się w ub.r. o 5 proc., podczas gdy eksport – aż o 10,1 proc.

W niemieckim przemyśle drzewnym funkcjonuje ok. 1 tys. firm, zatrudniających łącznie ponad 150 tys. pracowników.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość