Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Największe na świecie fundusze majątku narodowego

05.03.2015 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: ŚWIAT

Kilkadziesiąt państw utworzyło i prowadzi specjalne fundusze zajmujące się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy uzyskanych przeważnie z eksportu surowców. Najczęściej celem zaoszczędzenie jak najwięcej środków na potrzeby przyszłych pokoleń albo uniknięcie regresu gospodarczego spowodowanego intensywną eksploatacją surowców (tzw. choroba holenderska).

Według najnowszego raportu ESADE Business School i KPMG, największy skumulowany fundusz majątku narodowego mają Chiny – 1120 mld USD Na drugim miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie – 973 mld USD, a na kolejnych: Norwegia – prawie 900 mld USD, Arabia Saudyjska – 742 mld USD, Singapur – 530 mld USD, Kuwejt – 355 mld USD, Katar – 175 mld USD, Kazachstan – 173 mld USD, USA – 113 MLD USD, Australia – 98 mld USD i Rosja – 97 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość