Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Najwięksi na świecie eksporterzy masła

15.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

W 2015 r. liderem w eksporcie masła w skali globalnej pozostała Nowa Zelandia. Wolumen wywozu tego artykułu z Nowej Zelandii w ub.r. wyniósł 438,7 tys. ton.

Według danych Komisji Europejskiej, drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła Unia Europejska – 174,0 tys. ton, trzecie – Białoruś – 56,2 tys. ton (wzrost o 28 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), czwarte – Australia – 29,4 tys. ton, a piąte – USA – 29,9 tys. ton (spadek z trzeciej pozycji a 2014 r.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość