Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Na Wietnam przypada 45 proc. światowego eksportu pieprzu

24.06.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WIETNAM

W 2015 r. na Wietnam, największego na świecie eksportera pieprzu, przypadło aż 45 proc. wartości obrotu tym artykułem w skali międzynarodowej. Wartość wietnamskiego wywozu wyniosła 1,3 mld USD wobec szacowanego na 2,8 mld USD całego światowego eksportu pieprzu.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy wartość wietnamskiego eksportu pieprzu spadła o 6,3 proc., do 627 mln USD, przy 19-proc. wzroście wolumenu wywozu za granicę, do poziomu 87 tys. ton. Te rozbieżne tendencje to skutek prawie 12-proc. obniżki cen, do średnio 8100 USD/t.

Do największych importerów pieprzu z Wietnamu należały: USA, Indie, ZEA i Niemcy. W sumie na te państwa przypadło prawie 45 proc. wietnamskiego eksportu tego artykułu. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 16.miejscu, a jej udział w wietnamskim eksporcie pieprzu sięga 1,5 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość