Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Na rynku światowym drożeje pszenica durum

16.12.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Tegoroczny wzrost cen pszenicy twardej na rynku światowym o prawie 80 proc. (do ok. 420 euro/t) tłumaczy się głównie zmniejszeniem zbiorów tego zboża praktycznie we wszystkich krajach produkujących ten rodzaj pszenicy. Spadek produkcji wahała się od 2 proc. w przypadku Meksyku poprzez 30 proc. w Turcji aż po 50 proc. – w Syrii. W Unii Europejskiej odnotowano zniżkę zbiorów pszenicy durum o 11 proc.

O 26 proc. spadły zbiory w Kanadzie, będącej największym na świecie producentem twardej pszenicy. Nastąpiło to jednak po podwojeniu produkcji w poprzednich 3 latach.

Problemem jest w również jakość tegorocznej pszenicy durum. Ocenia się, że po raz pierwszy od 20 lat aż 1/3 zbiorów tego zboża nie odpowiada standardom jakościowym, jakie stawia się surowcowi przeznaczanemu do produkcji makaronów. Ta część będzie przeznaczona na pasze.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość