Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Międzynarodowy rynek papieru gazetowego w fazie zniżkowej

01.12.2014 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: ŚWIAT

Jedną z konsekwencji wyraźnego spadku popytu na papier gazetowy w skali świata są ujawnione ostatnio plany zamknięcia przez fińską grupę przemysłową UPM-Kymmene aż 4 europejskich zakładów wytwarzających ten artykuł. Chodzi o 2 fabryki w samej Finlandii oraz po jednej we Francji i Wielkiej Brytanii. Dzięki wstrzymaniu produkcji i zmniejszeniu zatrudnienia w sumie o 550 osób, koszty zredukowane zostaną o 150 mln euro.

Tendencja spadkowa na tym rynku trwa już od prawie 10 lat. Średnie roczne tempo spadku popytu na ten wyrób wynosi 3 proc. Sytuacja taka prawdopodobnie utrzyma się również w latach następnych w związku z ekspansja internetu i mediów elektronicznych.

Na podobny krok w 2013 r. zdecydował się inny czołowy producent papieru gazetowego, firma Stora Enso, redukując zatrudnienie aż o 2500 pracowników, głównie w Finlandii i Szwecji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość