Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Międzynarodowy rynek kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych

19.11.2014 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 6 lat wartość światowego rynku wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych wzrośnie o 6,3 proc.: z 598 mld USD w 2013 r. do 636 mld USD w 2019 r. W skali globalnej w tym sektorze przemysłu funkcjonuje 18 tys. przedsiębiorstw zatrudniających łącznie ok. 500 tys. pracowników.

Podstawową część międzynarodowego rynku omawianych produktów stanowią tańsze wyroby z niższej półki. Ich udział przekracza 70 proc. całości obrotów, podczas gdy kosmetyków luksusowych (kosztujących powyżej 100 USD) – ok. 30 proc.

Prawie 80 proc. globalnej sprzedaży kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych przypada na Europę Zach., Amerykę Płn. i Azję Wsch. Liderem pozostają Stany Zjednoczone z wartością rynku szacowaną na 56 mld USD. Niewiele ustępuje im Europa Zach.

W 2014 r. notuje się wyraźne spowolnienie wzrostu sprzedaży kosmetyków luksusowych. Odnosi się to zwłaszcza rynku krajów zachodnioeuropejskich, Rosji i Chin. W Rosji oczekuje się nawet spadku sprzedaży tych wyrobów o 4-6 proc. Z kolei w Chinach, po bardzo silnym wzroście rynku w 2012 r. (o ok. 20 proc.), w br. prawdopodobnie tempo zwyżki sprzedaży wyniesie tylko 4 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość