Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Meksyk – lider w produkcji srebra

02.08.2013 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: MEKSYK

Trzeci kolejny rok Meksyk utrzymał się na pierwszym miejscu na świecie pod względem wielkości produkcji srebra. Według Mexican Business Web, produkcja tego metalu w Meksyku w 2012 r. osiągnęła rekordowy poziom 5046 ton. Oznaczało to wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kolejne miejsca zajęły: Chiny – 3640 ton i Peru – 3452 ton. Prognozy Instytutu Srebra wskazują na brak zmian w czołówce światowych producentów tego metalu w 2013 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość