Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Meksyk – elektroniczny potentat

28.11.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ELEKTRONICZNA | Kraj: MEKSYK

Światowe centrum produkcyjne przemysłu elektronicznego to nie tylko Azja Płd.-Wsch., skąd pochodzi ok. 2/3 globalnego eksportu tych wyrobów. Jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków tego przemysłu jest Meksyk. Obecnie kraj ten jest drugim największym dostawcą sprzętu elektronicznego na rynek amerykański. W 2010 r. wartość meksykańskiego eksportu do USA produktów elektronicznych wyniosła 71,4 mld USD. Było to o 20 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Do rozwoju tego sektora przemysłu w Meksyku przyczynia się członkostwo tego kraju w NAFTA - Północnoamerykańskim Układzie Wolnego Handlu, tworzącym strefę wolnego handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Jednak nie tylko wolny dostęp do niezwykle chłonnego rynku Stanów Zjednoczonych i Kanady warunkuje szybki wzrost przemysłu elektronicznego w Meksyku. Równie istotna rolę odgrywa napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tego sektora.

W latach 2000-2010 transfer kapitału w tej postaci przekroczył 20 mld USD. Meksyk stworzył własną Dolinę Krzemową, korzystając m.in. z szybko rosnącej liczby dobrze wykształconej kadry specjalistów (co roku mury meksykańskich uczelni opuszcza ponad 100 tys. absolwentów kierunków wiążących się ze stosowaniem nowoczesnych technologii). Niebagatelną rolę odgrywają również wyraźnie niższe koszty robocizny w Meksyku w porównaniu z USA czy Kanadą. Nic więc dziwnego, że w Meksyku swoje zakłady produkcyjne ma 8 z 10 największych na świecie firm elektronicznych, m.in. Sony, Samsung, JVC czy Pioneer.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość