Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Lepsze zbiory owoców w Czechach

03.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: CZECHY

W 2015 r. produkcja owoców u naszych południowych sąsiadów wyniosła 188,5 tys. ton i była o 24 proc. większa niż w roku poprzednim. Tak dobrego wyniku nie notowano tam od 2006 r.

Wzrost dotyczył wszystkich rodzajów owoców. W przypadku jabłek produkcja zwiększyła się o 19 proc. (do 155,6 tys. ton). Z powodu suszy owoce te były relatywnie małe i odznaczały się nienajlepszą jakością, stąd konieczność skierowania do przetwórstwa przemysłowego znacznie większej niż zazwyczaj ich ilości.

Jeszcze bardziej, aż o 155 proc. zwiększyły się w ub.r. zbiory gruszek, do rekordowego poziomu 10 tys. ton. Produkcja śliwek podskoczyła z kolei o 52 proc. (do 8,7 tys. ton).

Zeszłoroczna tendencja wynikała przede wszystkim z niskiej podstawy porównań z kilku poprzednich lat, kiedy to wskutek wiosennych przymrozków i ulewnych deszczów produkcja była wyjątkowo mała. Sytuacja czeskiego sadownictwa nie jest dobra: brakuje nowych nasadzeń (poza gruszami i śliwkami), struktura wiekowa drzew pogarsza się, spada powierzchnia sadów (w ub.r. – o 11 proc.), a producenci skarżą się na spadającą rentowność.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość