Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Które rządy wydają najwięcej?

16.01.2012 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: ŚWIAT

Zadłużenie sektora publicznego staje się prawdziwą zmorą wielu rządów. Co gorsze. mimo podejmowanych prób jego ograniczenia, nie przestaje ono rosnąć, przyczyniając się do pogłębienia międzynarodowego kryzysu finansowego i finansowego. Według EconomyWatch, w ciągu zaledwie 5 lat (2005-10) zadłużenie sektora publicznego w skali świata podwoiło się: z 10,4 bln US do 20,6 bln USD. Wstępne oceny dotyczące 2011 r. mówią o wzroście tego zadłużenia do prawie 24 bln USD.

Na koniec 2010 r. największe zadłużenie sektora publicznego miały Stany Zjednoczone: 6027 mld USD, co stanowiło prawie 30 proc. zadłużenia rządów wszystkich krajów świata. Na drugim miejscu znalazła się Japonia z zadłużeniem wynoszącym 2511 mld USD, a na kolejnych: Niemcy – 1654 mld USD, Francja – 1565 mld USD, Chiny – 1428 mld USD, Włochy – 1112 mld USD, Wielka Brytania – 1103 mld USD, Brazylia – 902 mld USD, Kanada – 715 mld USD i Hiszpania – 678 mld USD. Polska w tej klasyfikacji zajmuje 20. Miejsce z zadłużeniem sektora publicznego 220 mld USD.

W przypadku wielu krajów zachodnioeuropejskich zadłużenie sektora publicznego wyraźnie przekracza 50 proc. PKB. Natomiast relatywnie niskie jest ono w takich krajach jak Korea Płd. (21,3 proc. PKB), Chiny ( 22,9 proc. PKB), Meksyk (26,2 proc. PKB), czy Indie (26,5 proc. PKB).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość