Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Kryzys w bułgarskim sektorze budowlanym

09.06.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: BUŁGARIA

W 2010 r. nastąpił w Bułgarii prawie 17-proc. spadek produkcji budowlanej. Był to zdecydowanie silniejszy spadek niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Według Eurostatu, w 27 krajach UE w 2010 r. produkcja budowlana zmniejszyła się o 4,3 proc.

Tendencji tej towarzyszył spadek liczby przedsiębiorstw budowlanych: z 5,4 tys. w 2009 r. do 4,2 tys. w roku następnym. Aż o 21,3 zmniejszyła się w tym samym czasie liczba zatrudnionych w bułgarskim sektorze budowlanym.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość