Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Koncentracja w światowym przemyśle samochodowym

05.11.2013 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

Według raportu firmy Zacks Equity Research, dziesięć największych firm motoryzacyjnych ma aż 80 proc. udział w światowej produkcji samochodów. Są to: Toyota, General Motors, Volkswagen, Hyundai, Ford,  Nissan, Honda, Peugeot, Suzuki i Renault. Na rynku amerykańskim ich udział sięga nawet 90 proc.

Tendencjii do koncentracji towarzyszy przenoszenie produkcji do krajów o niższych kosztach, a więc z Ameryki Płn. i Europy Zach. do Chin, Indii i Ameryki Płd. Według studium przygotowanego przez CSM Worldwide, tylko na Chiny i kraje Ameryki Płd. prawdopodobnie przypadnie ponad połowa światowego przrostu produkcji samochodów do 2015 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość