Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Kamienie szlachetne i biżuteria – filary indyjskiego eksportu

04.03.2014 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: INDIE

Obróbka kamieni szlachetnych i produkcja biżuterii to jeden z najważniejszych i najszybciej rosnących sektorów indyjskiej gospodarki. Eksport tych wyrobów przynosi aż ok. 15 proc. wszystkich wpływów ze sprzedaży krajowych towarów za granicą. W ub.r. wartość tego wywozu wyniosła 1616 mld INR, czyli nieco ponad 26 mld USD i była o prawie 3,5 proc. większa niż w roku poprzednim.

Jeszcze większe rozmiary osiąga sprzedaż na rynku wewnętrznym.  Jej wartość w 2013 r. oceniano na ponad 40 mld USD, a – według niedawnych prognoz – już w 2015 r. przekroczy 45 mld USD, natomiast w 2018 r. – sięgnie 80-90 mld USD. Tempo tego wzrostu może jednak ulec spowolnieniu w wyniku wprowadzonej w tym kraju w sierpniu ub.r. kontroli importu złota.

Indyjski sukces w tej dziedzinie wynika nie tylko z czynników kulturowych i tradycji, lecz również niskich kosztów produkcji oraz wysokiej jakości wytwarzanych w tym kraju diamentów. Wszystko to przyciąga do tego kraju zagranicznych i międzynarodowych gigantów branżowych. Produkcją kamieni szlachetnych i biżuterii zajmują się w Indiach 4 mln osób.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość