Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Indyjski przemysł włókienniczy

26.06.2014 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: INDIE

Włókiennictwo to bardzo ważna gałąź indyjskiego przemysłu, a nawet całej tamtejszej gospodarki. Według oficjalnych danych, jego udział w produkcji przemysłowej kraju w 2013 r. wyniósł ok. 14-proc., w tworzeniu PKB – 4 proc., a w całkowitych wpływach z eksportu tego kraju – 12 proc. Daje ono zatrudnienie 35 mln osób. Większym pracodawcą jest tylko indyjskie rolnictwo.

Z prognoz Ministerstwa Włókiennictwo wynika, że do 2021 r. wartość produkcji tamtejszego przemysłu włókienno-odzieżowego ma osiągnąć poziom aż 141 mld USD wobec 31 mld USD w 2011 r. Do 2017 r. wolumen produkcji ma się niemal podwoić: z 62 mld m² do 112 mld m².

Niewątpliwą przewagę nad innymi krajami, nie tylko wysoko rozwiniętymi gospodarczo, ale również wieloma rozwijającymi się, mają Indie w dziedzinie kosztów produkcji. Jeśli bowiem np. w Chinach średni miesięczny koszt robocizny szacowany jest na 450 USD, to w Indiach nie przekracza on 200 USD.

Słabą stroną Indii jest natomiast nieelastyczne prawo pracy, zniechęcające do inwestowania w tamtejszy przemysł.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość