Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Indyjski import jabłek

19.04.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: INDIE

Ponad 70 proc. indyjskiego importu świeżych owoców przypada na jabłka. Wolumen tego importu w 2011 r. przekroczył 162 tys. ton, co oznaczało wzrost aż o 35 proc w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównymi dostawcami jabłek na rynek indyjski są Chiny, USA i Chile. Import gruszek jest mniejszy niż 20 tys. ton rocznie.

Polska jest niewielkim i sporadycznym eksporterem jabłek do Indii. W 2011 r. w ogóle nie sprzedaliśmy jabłek do tego kraju, natomiast w roku następnym eksport ten wyniósł niecałe 20 ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość