Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Indie mogą zwiększyć import olejów jadalnych

30.01.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: INDIE

Niekorzystne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza brak dostatecznej ilości wody, spowodowały w bieżącym sezonie w Indiach spadek powierzchni zasiewów rzepaku: z 6,94 mln ha do 6,48 mln ha. To z kolei prawdopodobnie doprowadzi do konieczności zwiększenia importu olejów jadalnych przez ten kraj.

Według prognoz firmy G.G. Patel & Nikhil Research Co, w roku gospodarczym 2014-15 import tych artykułów może osiągnąć rekordowy poziom 12,6 mln ton wobec 12,1 mln ton w sezonie poprzednim.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość