Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpański rynek materiałów budowlanych

19.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: HISZPANIA

Wartość hiszpańskiego rynku materiałów budowlanych w 2010 r. oszacowano na 15,8 mld euro. W poprzednich 5 latach skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku wyniósł 0,8 proc.

Na następny 5-letni okres prognozuje się, że CAGR wyniesie 1,5 proc. W rezultacie wartość tego rynku w 2015 r. przekroczy 17 mld euro.

Największym segmentem okazał się rynek cementu, mający prawie 40 proc. udział w całym hiszpańskim rynku materiałów budowlanych. Wartość sprzedaży cementu w Hiszpanii w 2010 r. wyniosła 6 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość