Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpański rynek instrumentów i urządzeń medycznych

23.03.2012 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: HISZPANIA

Pojemność hiszpańskiego rynku instrumentów i urządzeń medycznych szacuje się na 3,2 mld euro. Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych tego kraju jest funkcjonujący od 2002 r. zdecentralizowany system ochrony zdrowia, pozwalający każdemu regionowi prowadzić własną politykę w tej dziedzinie. Sprzyja to zwiększeni liczby operatorów zajmujących się zakupami instrumentów i urządzeń medycznych.

W tej branży hiszpańskiego przemysłu funkcjonuje 520 przedsiębiorstw. Ponad 90 proc. z nich zatrudnia mniej niż 250 pracowników. Całkowitą liczbę osób pracujących w firmach wytwarzających tego rodzaju sprzęt szacuje się w tym kraju na 30 tys. Roczny obrót firm tej branży wynosi ok. 6 mld euro. Aż 25 proc. krajowej produkcji przeznacza się na eksport.

Do najważniejszych segmentów hiszpańskiego rynku instrumentów i urządzeń medycznych można zaliczyć: środki medyczne indywidualnego przeznaczenia, sprzęt ortopedyczny i implanty, urządzenia diagnostyczne i instrumenty stomatologiczne.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość