Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpańska czołówka producentów win

30.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: HISZPANIA

Największym na świecie eksporterem wina (pod względem wolumenu sprzedaży) i trzecim producentem tego napoju jest obecnie Hiszpania. Pozycję tego kraju na rynku międzynarodowym potwierdza również fakt, że wśród 100 najlepszych na świecie wytworni win znajduje się aż 17 hiszpańskich. Większą liczbą nagród za jakość mają tylko winiarze z USA i Francji.

Jak podaje firma Infoempresa, do hiszpańskiej czołówki wytwórni win według tego kryterium należą: González-Byass S.A., Codorniu S.A. i Félix Solís Pagos del Rey S.L. Ta ostatnia firma jest natomiast największym producentem wina w Hiszpanii. Wartość jej sprzedaży w 2014 r. wyniosła 210 mln euro, Kolejne miejsca w ub.r. zajęły: Freixenet S.A. (200 mln euro) i Codorniu S.A. (173 mln euro).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość