Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpania zwiększa import zbóż

04.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: HISZPANIA

Jak informuje hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, w trzecim kwartale br. przywóz pszenicy z zagranicy wyniósł 2265 tys. ton i był o 5 proc. większy niż w tym samym okresie br., natomiast import kukurydzy zwiększył się o 10 proc., do 1251 tys. ton.

Tegoroczna susza zmniejszyła w Hiszpanii zbiory pszenicy miękkiej do 5,2 mln ton (wobec 5,7 mln ton w ub.r.), a kukurydzy – do 3,9 mln ton (wobec 4,4 mln ton przed rokiem).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość