Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpania zmniejszyła eksport wieprzowiny

02.06.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: HISZPANIA

W 2013 r. nastąpił 5,6-proc. spadek eksportu mięsa wieprzowego (świeżego i mrożonego) z Hiszpanii. Skala redukcji była nieco większa niż wzrost rok wcześniej. Wolumen tego eksportu w ub.r. wyniósł 972 tys. ton.

Pod względem wartości hiszpański eksport tego rodzaju mięsa zmniejszył się w nieznacznym stopniu i wyniósł 2,32 mld euro. Związane to było ze zwyżką średniej ceny eksportowej tego artykułu.

Prawie 80 proc. hiszpańskiej wieprzowiny trafia na rynki pozostałych krajów Unii Europejskiej, głownie do Francji, Włoch i Portugalii. Wśród odbiorców spoza UE dominują Chiny i Rosja.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość