Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpania odchodzi od puszek cynowanych

26.03.2015 | Autor: PBRZ | Branża: OPAKOWANIOWA | Kraj: HISZPANIA

Już w 2016 r. Hiszpania całkowicie zastąpi tradycyjne puszki stalowe powlekane warstwą cyny pojemnikami wykonanymi z aluminium. W 2014. firmy produkujące opakowania metalowe w tym kraju wytworzyły 6,2 mln puszek cynowanych i aluminiowych. Dało to Hiszpanii drugie miejsc w Europie.

Puszki cynowane zostały wprowadzone do użytku w Hiszpanii na początku XIX wieku, praktycznie tuż po tym, jak francuski inżynier Philippe de Girard opatentował proces wytwarzania metalowej puszki konserwowej. Od 1935 r. do takich puszek zaczęto rozlewać piwo.

I stal i aluminium nadają się do recyklingu, jednakże ten drugi metal odznacza się wyjątkową odpornością na korozję i z tego względu bardziej nadaje się do wyrobu opakowań napojów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość